Doporučuji:

Smích a radost nejlepší lék

Bodhisattva je člověk, který si Nirvánu vysloužil, ale vzdal se jí, aby setrval ve světě v cyklu znovuzrozování a všem bytostem pomáhal na cestě ke spáse.                                                                             

                                                                                                                                      

"Abys uměl žít, musíš si umět užívat. Nemám na mysli poživačnost, jež z tolika lidí dělá nemocné a otroky, jež tak mnoho lidí uvrhuje do neštěstí. Aby sis mohl užívat, musíš být svobodný. Prost chamtivosti, prost závisti, prost vášní, jež tě drásají a ničí. Umíš-li si užívat, můžeš se smát. Raduješ se. Jsi vděčný, že pro tebe každé ráno vychází slunce. Dokážeš se radovat z měkkého lůžka a teplého příbytku. Potkáváš přívětivé lidi. Přátelství Boha ti jde v ústrety v každém úsměvu, v každé květině, v každém dobrém slově, v každé ruce, v každém objetí. Umíš-li ve vší tichosti užívat maličkostí, pak přebýváš v zahradě naplněné blažeností."

                                                                                                                 PHIL BOSMANS

"Všechno, co jsme, je výsledkem toho, jak jsme mysleli."

                                                                                                                 Buddha

 

" Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

                                                                                           Buddha

 

 

V lidském duchu, stejně jako ve vesmíru, není nic vyššího nebo nižšího,

všechno má stejná práva ke společnému centru, které manifestuje svou skrytou existenci právě prostřednictvím těchto harmonických vztahů mezi všemi částmi a sama sebou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GOETHE

 

Jdeme-li do přírody a studujeme procesy v ní, vidíme vice než jeden záblesk světla. Pravdou je, že život není hmotný a že proud života není substancí.

Život je síla - elektrická, magnetická a je kvalitou, nikoliv kvantitou.

                                                                                                                    LUTHER BURBANK

 

Zrovna jako nemůžeme mluvit o viditelné kráse, jsme-li slepí, nemůžeme také mluvit o vnitřní duchovní kráse, jestliže jsme ji nikdy nezažili.
                                                                                                                     PLATÓN

 

Lidská bytost je částí celku, kterému říkáme " Vesmír ". Částí jež je omezená v čase a prostoru. Zažívá sama sebe, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku, cosi jako určitý druh optického klamu svého vědomí. Tento klam je pro nás druhem vězení, který nás rozděluje do našich osobních tužeb a do citu k několika nejbližším osobám. Naší úlohou musí být osvobodit se z tohoto vězení, rozšířením našeho smyslu pro soucit, abychom mohli obejmout všechna živá stvoření a celou přírodu v její nádheře. Nikdo není schopen toho dosáhnout kompletně, avšak snaha o dosažení je sama o sobě částí osvobození a vzniku vnitřní bezpečnosti.

                                                                                                                   ALBERT EINSTEIN