Ho´oponopono - Havajské léčení

čtyři věty, které mění svět

"OMLOUVÁM SE,

PROSÍM, ODPUSŤ MI,

MILUJI TĚ,

DĚKUJI TI. "

 

V této metodě je důležité si uvědomit. že jsme zodpovědni za svůj život, za své myšlenky i za své zdraví. Je důležité si uvědomit, že lidská mysl je síla, která určuje charakter reality, který tě obklopuje. Na co myslíš, to si přivoláš do svého života.

Proto MYSLI NA TO CO CHCEŠ, NE NA TO CO NECHCEŠ!!!

Za vše co je kolem Tebe, neseš zodpovědnost, vše kolem jsou myšlenky, které se zhmotnily. Pokud je Tvá myšlenka zlá, svět kolem tebe je zlý, pokud je láskyplná, i svět kolem je láskyplný.


Když tě někdo, nebo nějaká situace vyvede z míry, a donutí tě k emoci nespokojenosti, máš v tom prsty TY..., a jestli chceš změnit to, co se ti nelíbí, začni s odříkáváním této mantry v duchu, či nahlas, stále dokola, dokut neucítíš klid a mír v sobě. OMLOUVÁM SE, PROSÍM, ODPUSŤ MI, MILUJI TĚ. DĚKUJI TI. Toto odříkání nepatří jemu, ale Tobě, Tvé podstatě, Tvému Já, Tvému srdci.

Můžeš čistit i velké světové věci, pokud tě vnitřně rozlobily. Nikdy nevíš v kolika životech, smýšleních, či činech jsi tyto věci zapříčinil. Stačí se omluvit a mít se rád. Dnes není nutné žít ve strachu, zlobě, nenávisti, závisti,  utrpení, samotě, můžeme sebe, tím pádem i ostatní a svět kolem očistit, od všeho co nás trápí, bere sílu i náladu.

Jak uzdravit sám sebe a objevit zdraví, bohatství a štěstí. Pamatujte si, že to co vám vadí u druhých, je také ve vás samotných, takže veškeré uzdravování, je léčení sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy. Celý svět je doslova ve vašich rukou.

OMLOUVÁM SE, PROSÍM ODPUSŤ MI.

Toto říkáte, abyste uznali, že se něco stalo, aniž by jste věděli, co se dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět. Nežádáte Božství, aby Vám odpustilo, žádáte Božství, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.

MILUJI TĚ a DĚKUJI TI.

Slovo "miluji tě" rozproudí zablokovanou energii, znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska, a je to stav bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte "děkuji ti", vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zůčastněných. Co se bude dít dál, závisí na Božství.

Modlitba, která dokázala vyléčit tisíce lidí. Je jednoduchá a mocná.

"Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě....Pokud jsem se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosím Tě o odpuštění.....Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň těchto nechtěných energií v čisté světlo....A tak se staň."

 

Ho´oponopono je o naslouchání naší vnitřní inteligence, tichého hlasu, kterému můžete říkat intuice nebo inspirace. Podstata není ukrytá v žádné pomůcce.

Doporučuji k přečtení knihu " Svět bez hranic" od Joe Vitaleho a Hew Lena.