Temnota

        Temnotu jsem navštívila poprvé v roce 2011 a podruhé v roce 2013, vždy na 7 dní a 7 nocí.

Když jsem šla do temnoty, nebyla jsem zanešena vyprávěním druhých o jejich prožitcích v temnotě, proto ani já vám nechci psát o svých,

Šla jsem tam s pocitem, že prožiji něco vyjímečného. A opravdu, vyjímečný týden to je. Vše co je kolem vás se objevuje i ve vás.

Máte šansci se podívat na svou vlastní temnou stránku a spracovat si ji. V té době jsem byla po absolvování kurzu RUŠ, takže jsem věděla 

jak s myšlenky a pocity pracovat.

Naučila jsem se být více vědomým pozorovatelem, být co nejvíce v přítomnosti dechu a ve svém srdci, kde jsem rozdýchávala ctnosti a našla 

svůj vnitřní chrám.

Bez temnoty bychom světlo nikdy nepoznali, proto děkuji temnotě, že je. Je stejně krásná a objímající jako světlo.

Kdo chce poznat více sám sebe, doporučuji!!!

Navštívila jsem tvůrčí temnotu u Ondřeje Průzračného v Orlických horách. Už jeho jméno mě přitáhlo. Cítila jsem, že mám být v jeho průzračnosti.

www.tvurcitemnota.cz/