Dech - Prána

Dýchání je nejdůležitější silou ovlivňující běh našich životů, jinými slovy, dýchání je sám život.

 

Ve starých sánskrtských spisech se říká: Bůh je dech, dech je život a život je dech.

Jogíni i celý vývoj vesmíru připodobňují k dechu: NÁDECH = rozpínání vesmíru

                                                                             VÝDECH = smršťování vesmíru

Od začátku si jogíni uvědomovali důležitost dechu. Chápali jej proto v celé jeho šíři a tak nenazývali dech dechem, ale pránou, protože v této funkci neviděli pouhou výměnu plynů - kyslíku za oxid uhličitý, ale daleko více vnímali jeho činnost jako přínosce prány do lidského těla. Dech je energie - energie je dech. Tuto životně důležitou energii přijímáme také ze stravy a pití, ale její nejpodstatnější příjem je právě přes dech. Tato energie pak prostupuje nejen tělo hmotné - fyzické, ale propojuje ho s tělem jemnohmotným energetickým. Proto dech tak podstatně ovlivňuje nejen tělo fyzické ale i naši psychiku, naše myšlení, vnímání, city i vůli a tím i náš duchovní postup a rozvoj.

Jogíni říkají, že lidský život je odměřen počtem dechů. Proto, čím pomaleji dýcháme, tím déle žijeme. Promyslíme-li si tuto starou jogínskou moudrost, najdeme v ní logické vysvětlení. Při silném a úplném výdechu pročistíme plíce a uvolníme každý plicní sklípek pro nový, čerstvý vzduch. Dlouhým a dokonalým nadechnutím pak umožníme maximální okysličení krve. Kyslík projde celým lidským tělem ke každé buňce a zajistí její další životnost a správnou reprodukci.

"Vstoupit do dechu a plně si jej uvědomit. Dechem žít a spočinout v jeho náruči. Dýchat plně, klidně, hluboce, rytmicky, dlouze a tiše. Teprve po dokonalém zklidnění vsouvat vědomí výš, až ke skutečnosti Boha-Síle sil, Radosti radostí, Míru věčnému."

PRÁNAJÁMA

jde o spojení slov prána a ajána což znamená pránická kapacita, čili zvýšení prány. V sanskrtu znamená ovládnutí prány. Podmínkou pro praxi pránajámy je zvládnout plný jógový dech. Pro nácvik volíme prociťování dechu v jednotlivých oblastech.

Plný jógový dech

se skládá  ze tří částí: 1. břišní dech, 2. hrudní dech, 3. horní dech

Břišní dech - říká se mu také dech brániční

Spodní, břišní, brániční dech je nejdůležitější. Podílí se na něm především bránice, hlavní dýchací sval. Břišní dech plní vzduchem spodní části plic. Ve fyzickém těle ovlivňuje cirkulaci krve v křížové a brániční oblasti. Napomáhá odtoku žilní krve z nohou, příznivě ovlivňuje psychiku a podporuje trávení. Celkově zklidňuje. V pránickém těle směruje tok prány od pupku dolů. Z nedostatečnosti tohoto dechu se pak často objevují nežádoucí stavy, u žen nepravidelné či bolestivé menses, silné krvácení při něm. Křečové žíly, vodnaté otoky kotníků a kolen, záněty žil dolních končetin, špatný krevní oběh v dolních končetinách projevující se jako studené nohy.

Hrudní dech - říká se mu také dech mezižeberní

Střední, hrudní, žeberní dech zajišťují mezižeberní svaly, které pomáhají hrudníku s nádechem zvětšit objem, žebra se rozestupují všemi směry a s výdechem se vrací do původního stavu. Plní se především střední část plic.  Je dechem aktivačním. Tento dech spolupracuje hlavně se srdeční čakrou. Ovlivňuje všechny orgány ležící v hrudníku (plíce, srdce,žaludek, částečně i játra se žlučníkem a slinivku se slezinou) a současně ovlivňuje i paže, jejich krevní oběh. Tento dech posiluje plíce a zvyšuje jejich kapacitu, zajišťuje dobrou funkci výše uvedených trávicích orgánů a společně pak s břišním dechem dobře zajišťují celý trávicí proces. Zajišťuje správný přísun krve do paží a odstraňuje pocit studených rukou.

Horní dech - říká se mu také dech klíčkový

Horní, hrotový, podklíčkový dech je nejméně patrný. Dech pociťujeme především v nejvyšších částech plic a pozorujeme, jak s nádechem dochází k přizvedávání ramen a mírnému rozšiřování do stran. Objem nadechovaného a vydechovaného vzduchu je zde mnohem menší, přesto má tento typdechu také příznivé účinky na organismus. Ovlivňuje horní část těla, pomáhá při bolestech hlavy vyvolaných ztuhlou šíjí, posiluje lymfatické uzliny působí preventivně při astmatu, bronchitidách, alergiích, čistí plicní hroty, dobře ovlivňuje i chronické rýmy, problémy mandlí a krku.

Plný jógový dech

Plný jógový dech znamená naučit se spojovat všechny tři fáze dýchání do jedné vlny. Po celou dobu nádechu se musí břicho, hrudník rozpínat a během celého výdechu se vracejí zpět, propadávající se do středu. Důležité je provedení, pohyb řízený, prožívaný, pomalý a také rytmický. Rytmus je důležitý rys, který dokazuje, že dýchání je pod kontrolou. Jakmile nacvičíme tři typy dechu a jejich spojení do jednoho celku, věnujeme pozornost délce nádechu a výdechu, jejich poměru a kratičkým zastevením mezi nimi. Tato zastavení jsou spontánní, aby se nádech a výdech oddělily a mohl nastat impulz pro další dechový pohyb.